Web Analytics
Diftong au Lesing og skriving
<
Kontaktlærer på IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving…
diftong au
Du ser: La oss lese – diftonger kr 79 inkl.
diftong ai
PY 2 - Uke 6: Vi jobber med diftonglydene (ei, ai, au, øy). Vi øver oss på å lytte dem ut i ord og skrive ord med diftong.
diftong øy
Diftonger! Plakater, spill, arbeidshefter, lese og skrive ord med diftonglyd!
Du ser: Sorteringskort – diftonger kr 49 inkl.
Diftongene • Ei • Ai • Au • Øy
La oss lese – diftonger
Diftongene
Skj-lyden
Diftonger - Klypekort er utrolig enkle å forberede! Etter de er laminert og klippet ut
Kontaktlærer på 4.trinn, IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving
PY 3 - Uke 35; Elevene jobber på stasjoner og har en siste gjennomgang av
Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater og oppslag'. See the album on Photobucket.
Du ser: Domino-spill #2 kr 49 inkl.
PY 3 - UKE 36; Vi jobber med diftonger :)
Skriveinspirasjon | Norsk - skriving og lesing | Education, Teaching og School
Kontaktlærer på 4.trinn, IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving
La oss lese – diftonger
diftong ei
La oss lese – diftonger
Fargelegging etter ulike instruksjoner. Oppskrift med setninger, trill terning og fargelegg etter høyfrekvente ord.
Find this Pin and more on Lese by kristiniversen2.
Klypekort er utrolig enkle å forberede! Etter de er laminert og klippet ut har du dem i årevis, og kan ta dem frem med jevne mellomrom.
Diftongene
Page 1
Sorteringskort – diftonger
Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig
La oss lese – diftonger
O:komme RETTSKRIVING Småord: Vil, skal, skulle, bli, blir,
Page 1
Page 16
Page 1
Page 1
Lese ord med dobbelt og enkelt konsonant Dele ord i stavelser 1 2 trinn lesing Oss
Leseoppvarming
Lek ...
Jeg øver - lesing og skriving
Finn vokale i ord - les ordet høyt Diftonger ei øy ai au 3.
Fem på rad spill Domino-spill #1
Overgangen forberedes med: 08-Grafemer med Flere Bokstaver. Denne katalogen inneholder vanskelige fonemer
Sorteringskort – diftonger
Fag: Begynneropplæring norsk
Katalog Skj-ord Stum g Sammensatte ord Sj-ord Ord uttalt -ks skrives
Sorteringskort – diftonger
Vi jobber med staving La oss lese – diftonger
Page 1
Utvide ordkunnskap og ortografiske strategier: - Se både helhet og detaljer samtidig (silhuetter og
Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer?
Sutsilvan
Kast & Skriv Spill
20 AI ai EI ei 48
ord med diftonger i teksten
Kan trekke lydene sammen og høre etter om det gir mening 3. Kan avkode et
Page 1
a konferansetimene med foreldre, men brukes også i forbindelse med oppmelding til PPT.
Diftongen AI
Stenbråtenmetoden Øveord 7
bruke tastatur lage tekstar som kombinerer ord, lyd og bilete, men og utan digitale
20 AI ai EI ei 48
Page 1
De benytter det flytnivået de stabiliserer seg på. Øv så på sammentrekning av lyder til
Lister: Ord 35-Egne Lister: Tekst Kartlegging Målet for kartlegging er å følge
Ordkort med grafemer, diftonger og høyfrekvente ord til bruk i spesialundervisning
Veiledet lesing: 3 ganger pr uke pr elev Varierte stasjoner med minst 1 gjøreoppgave Selvstendig
Hva er lesing Lesing = avkoding x språkforståelse
Flippover, whiteboard eller tavle Minst 2 datamaskiner med høretelefoner på hver gruppe Cd-spiller
tekstkunnskap. Bruke enkle læringsstrategier. Variere setningskonstruksjon. Å kunne alfabetrekkefølgen og vite hvordan bokstaven
Om stavelser Lære vokalene: A E I O U Y Æ Ø Å og diftongene ØY EI AI AU.
Page 1
VÆRE MED Å SNAKKE OM BOKA VI HAR I VEILEDET LESING FORTELLE OM BILDER I BØKENE
I heftet finner du 24 ulike oppgaver for tenkeskriving eller oppdagende skriving.. De kan lamineres eller klippes opp som oppgavekort.
BØKENE I VEILEDET LESING SETTE SAMMEN 2 ORD TIL ET NYTT ORD, ...
Hvis eleven har lest hele teksten før tiden er omme, begynner han fra begynnelsen igjen
(Mal til kopiering ligger i lærerveiledningen) Elevene får med seg et lesekort hver dag
PLAN TRINN 1 PLAN TRINN 2 PLAN TRINN 3 10.09.
19 AI ai 17. mai er jeg så glad i. Uttale: Hold lenge på a før du glir over i i EI ei Hei og hå snart er skatten vår.
skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur (
Gå til innhold Norsk 3.trinn
Dette er (1) lyder som skrives med mer enn én bokstav, som kj
For å få utbytte av dette kurset, er det svært viktig at dere hjemme følger
Velg om du skal la elevene skrive fritt eller om du skal lede dem på vei knyttet til et spesielt rettskrivingstema. Gi dem en starter i form av en ...
EN GANG LESE BØKER TILSVARENDE DAMM 3 VÆRE EN GOD SKRIVEVENN SKRIVE JEG SER- SETNINGER
Domino-spill ...
Kopieringsoriginaler Illustrasjoner: Inger Marie Hødnebø Arbeid med ord læremidler
andre lyder foran og bak seg: te, sein og flaks har en stavelse,
Finn ord med diftonger
tak saqaf råk bohol 7 Lang eller kort stavelse: forskjell mellom ord Vi kan skille